Značky klavírov

 

Steinway & Sons

Bösendorfer
Royal

Blütner

Fazioli

Mason & Hamlin

August Förster
Sauter

Pleyel
Seiler
Bechstein

Schimmel

Samick

Petrof

Ibach

Rösler
Scholze
Weinbach

 

Klavíry Steinway & Sons


Sú určené pre náročné formy interpretácie s dôrazom na mechanické a zvukové parametre.

Poskytujú bezkonkurenčnú kvalitu zvuku s pružným a citlivým ovládaním repetície, tempa a dynamiky. Ide o dômyselne a jedinečne zorganizovaný fungujúci systém mechanickej a akustickej sústavy. Progresívna stavba spolu s kvalitou výroby sú zárukou ich spoľahlivého a pohodlného ovládania.

Aj nepatrné disproporcie v mechanických a zvukových schopnostiach môžu talentovaných a skúsených klaviristov dezorientovať a byť pre pre nich frustrujúcim zážitkom. Klavíry Steinway & Sons spĺňajú prísne kritéria klavírnych virtuózov, ktorí majú vysoké nároky na interpretáciu.
 
 
Steinway & Sons pianos are meant for more advanced forms of interpretation, with focus on mechanical and sound properties.
 
They do offer peerless sound quality while maintaining flexible and precise control of repetition, pace and dynamics. It is an ingeniously and uniquely crafted system of mechanical and acoustic framework. The progressive build together with a high standard of manufacturing quality are a guarantee of their reliable and comfortable control.
 
Even the slightest disproportions in mechanical and/or sound properties might be some very frustrating issues for talented and experienced piano players. Steinway &Sons pianos meet even the most demanding criteria that virtuoso piano players ask for in their interpretations of music.

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design