Umiestnenie

 

Správne umiestnenie klavíra:

 • predlžuje životnosť
 • spomaľuje amortizáciu
 • obmedzuje vznik porúch
 • napomáha správnej funkčnosti
 • napomáha spoľahlivej funkčnosti

Ideálne podmienky klímy pre umiestnenie klavíra:

teplota vzduchu: 20 – 22´C

relatívna vlhkosť vzduchu: 40 – 60%


Mimo uvedené klimatické hodnoty nie je možné zaručiť správne fungovanie akustickej a mechanickej sústavy!  


 • Nevystavujte klavír priamemu pôsobeniu klimatizácie
 • Neumiestňujte klavír v miestnosti s podlahovým kúrením
 • Nevystavujte klavír prudkému striedaniu teploty a vlhkosti
 • Nevystavujte klavír priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia
 • Neumiestňujte klavír v blízkosti vykurovacieho telesa alebo okna
 • Nevetrajte keď vonku prší
 • Nevetrajte keď vonku mrzne
 • Nevetrajte keď je vonku horúco
 • Nevetrajte v priamej blízkosti klavíra
 • Na otvorený klavír sa NESMIE nikdy priamo vetrať
 • Na otvorený klavír NESMIE priamo pôsobiť klimatizácia
 • V nevhodnej klíme nežiadajte ladenie alebo servis klavíra
 • Pred nevhodnou ekológiou a klímou chráňte klavír prikrývkou

Zmeny teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu pôsobia na fyzikálne vlastností materiálov v klavíri. Výsledkom častých a hlavne prudkých výkyvov klímy sú mechanické poruchy, trvalé poškodenia stability ladenia spojené s ďalšími deštrukčnými pochodmi v stavbe klavíra. 
 

Dosiahnuť v klimaticky nestabilnom prostredí kvalitu akejkoľvek údržby a ladenia je nereálne. Ak bol napríklad klavír naladený, tak náhlou zmenou klímy sa jeho kvalita okamžite znehodnoti.


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Umiestnenie
Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design