Odborníci

  

Ladič klavírov - je mechanik, opravár a údržbár v jednej osobe

     

Okrem toho, že ladič klavír kvalitne naladí, mal by sa podrobne venovať aj údržbe jeho vnútornej hygieny, vrátane mechanickej a akustickej sústavy a koordinácii osobnej starostlivosti majiteľa.
 
Výkon ladiča, ktorý pripraví klavír na koncert tak, aby aj posledná skladba bola dohraná bez falošných tónov a funkčných chýb je na úrovni výkonu klavírneho virtuóza.
 
Ladenie a údržba klavírov je celoživotným poslaním. Cesta k dokonalosti v tomto umení si vyžaduje talent, vzdelanie, nekonečnú trpezlivosť, poctivú prácu, skromnosť a pokoru.
  
Post ladiča je odsúvaný na perifériu hudobného umenia. Jeho význam si klavirista uvedomí až v momente kedy je obmedzovaný falošným zvukom alebo iným technickým problémom v klavíri. Je už teda len vecou slušnosti, aby si klavirista dokázal dobrého odborníka vážiť a ctiť si jeho dielo.
 
Ladič klavírov pracuje často vo veľmi zložitých podmienkach daných zlou klímou umiestnenia klavíra, jeho výrobnými chybami alebo zanedbaným technickým stavom.
 
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní nepozná opravy hudobných nástrojov a ladenie klavírov. Tento odbor patrí medzi neviazané živnosti a živnostenský list je možné získať aj bez kvalifikácie.

Ladenie a údržba klavírov je však náročné a zodpovedné povolanie, ktoré si vyžaduje odborné vzdelanie a dostatočnú prax.


Kvalifikačné predpoklady ladiča klavírov, ďalej opravára a údržbára klavírov.

 1. Dokonale praktické zvládnutie temperovaného ladenia bez elektronických kompenzačných prístrojov.
 2. Dokonalé remeselné zvládnutie stabilizovania temperovaného ladenia.
 3. Dokonale zvládnutie fungovania stavby klavírov.
 4. Dokonale remeselné zručnosti opráv funkčných porúch, chýb a poškodení v stavbe klavírov.
 5. Dokonale remeselné zručnosti údržby klavírov.
 6. Dokonale remeselné zručnosti výmen dominantných funkčných elementov.
 7. Základy stolárskej remeselnej zručnosti.
 8. Základy remeselného obrábania kovov.
 9. Základy remeselnej prace s textilom a kožami.
 10. Základy prace so stolárskymi a kovoobrábacími strojmi.
 11. Základy remeselnej prace s farbami, lakmi, lepidlami a pridruženými chemickými prostriedkami.
 12. Základy marketingu a manažmentu.
 13. Aktívna znalosť nemeckého alebo anglického jazyka.
 14. Základy hry na klavíri.
 15. Základne znalosti hudobnej teórie, literatúry a dejín umenia.
 16. Dokonale znalosti o materiáloch ( drevo, kovy, textil, koze, chémia ),
 17. Dokonale znalosti o technológii spracovania dreva, kovov, textilu a koži.
 18. Dokonale znalosti o stavbe klavírov.
 19. Základne znalosti o stavbe hudobných nástrojov.
 20. Dokonalé znalosti špeciálnej technológie ladenia a opráv klavírov.
 21. Základné teoretické i praktické znalosti výroby klavírov.
 22. Prax v niektorej renomovanej továrni na výrobu klavírov v EU.
 23. Prax v niektorej renomovanej opravovni klavírov v EU.
 24. Základne konštrukčné schopnosti.
 25. Základne schopnosti prace s PC.

Údržbu a ladenie klavíra zverte len kvalifikovanému odborníkovi!

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design