Údržba

 • obmedzuje vznik porúch
 • predlžuje životnosť klavíra
 • spomaľuje amortizáciu klavíra
 • napomáha správnej funkčnosti
 • napomáha spoľahlivej funkčnosti 

 

Bez ohľadu na využitie klavíra je potrebné venovať pozornosť pravidelnej kontrole a údržbe jeho technického stavu. Predídete tak poškodeniam a funkčným poruchám, ktoré môžu byť pre klaviristu frustrujúcim zážitkom.

   

Len na základe odbornej prehliadky klavíra sa dá objektívne posúdiť jeho aktuálny technický stav. Podľa vyhodnotených parametrov sa určí rozsah potrebnej údržby a perspektívy klavíra. 

 • Každú zistenú poruchu dajte neodkladne opraviť !  
 • Neinvestujte do lacných služieb nekvalifikovaného ladiča!
 • Pri výbere ladiča neberte v úvahu len ceny, ale aj odbornosť!

Hygiena

 • predlžuje životnosť
 • spomaľuje amortizáciu
 • obmedzuje vznik porúch
 • tvorí dobrý estetický dojem
 • vplýva na zvukové vlastnosti
 • napomáha správnej funkčnosti
 • napomáha spoľahlivej funkčnosti
 • dobre vplýva na pocitovú stránku hry 
Vyčistenie akustickej a mechanickej sústavy a ostatných častí vnútorného zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou údržby a je výsostne v kompetencii odborníka.

Opravy

Aj malá chyba, porucha alebo poškodenie má negatívny vplyv na celkový stav klavíra. Preto je potrebné ich pohotovo diagnostikovať a neodkladne opraviť. Akékoľvek zanedbanie môže spôsobiť nepredvídateľné reakcie v stavbe klavíra s trvalými následkami.


Ladenie

Ide o systém sofistikovaných a progresívnych pracovných postupov. Ich účelom je stabilizovať a fixovať napnutie strún jednotlivých tónov na dané frekvencie.

 

Frekvencia základného tónu a1 sa určuje ladičkou. Všetky poltóny sa v rámci tónového rozsahu klavíra rozdelia podľa pravidiel temperovaného ladenia.

 

Ladenie klavíra, ktorý je umiestnený v klimaticky nestabilnom prostredí, by sa malo kontrolovať a udržiavať častejšie. K deformáciám kvality ladenia totiž dochádza častejšie klimatickými zmenami ako samotným hraním.  


Regulácia

Spoľahlivá funkčnosť a presná regulácia klávesov, mechaniky, tlmičov a pedálov zaručuje ich pohotové repetičné schopnosti a citlivé reakcie pri ovládaní dynamiky a kvality zvuku.

 

Pri hre sú funkčné prvky mechanickej sústavy v neustálom pohybe a sú fyzicky namáhané. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať ich správnu funkčnosť a ich reguláciu.


Kladivká

Geometricky tvar, tvrdosť a elasticita plsti vrátane dreveného jadra tvoria ucelený systém kladivka. Kladivká sú po stavbe akustickej sústavy druhým najdôležitejším prvkom pri sprostredkovaní zvuku a jeho charakteru.

 

Plsť kladiviek je však veľmi citlivá na opotrebovanie. Postupne dochádza k deformáciám ich povrchu a geometrie. V hlasitosti a vo farbe zvuku medzi jednotlivými tónmi sa objavia rozdiely. Preto si kladivká vyžadujú častú a pravidelnú údržbu geometrie, plochy a tvrdosti plsti.

 

Predpokladom kvalitnej intonácie kladiviek je dobrá konštrukcia akustickej sústavy, presná regulácia mechanickej sústavy a kvalitné ladenie.

Kvalifikovaný odborník by mal byť zárukou kvalitnej údržby klavíra!

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design