Chyby a poruchy

Poškodenia a chyby spôsobujú poruchy.

Poruchy spôsobujú poškodenia a chyby.

Chyby a poruchy spôsobujú poškodenia. 

Chyby, poruchy a poškodenia sú zmeny a anomálie v stavbe klavíra, ktoré negatívne ovplyvňujú jeho statiku, mechanické schopností, kvalitu ladenia a zvuku.

  

Aj malé chyby, poruchy alebo poškodenia je potrebné neodkladne opraviť, aby nezískali trvalý charakter. V tomto štádiu sa často už nedajú opraviť a sú kvalitatívnym handicapom klavíra. V konečnom dôsledku môžu spôsobiť jeho úplne zlyhanie.


Príčiny

» výrobné chyby trvalého alebo prechodného charakteru,

» priamy kontakt s vodou alebo inou tekutinou,

» dlhodobo zanedbaná odborná údržba,

» zapadnuté cudzie predmety,

» neodborný zásah,

» statika skrine,

» hmyz alebo hlodavce,

» špina, pleseň a iné znečistenie,

» vplyv nevhodných klimatických podmienok,

» prirodzené starnutie, opotrebovanie a únava materiálov, 


Statika

Bežnou chybou statiky pianína je jeho kolísanie. Dôvodom sú struny, ktoré svojim napnutím deformujú nosnú konštrukciu skrine.

 

Príčinou úplnej straty statiky môžu byť poškodené kolieska, odlepené boky skrine od nosneho dreveného rámu alebo ich poškodené spodné hrany.

 

Pri krídlach ide o uvoľnené nohy, kolesá, závesy vrchného krytu alebo jeho prasknutú či uvoľnenú podperu.


Mechanická a akustická sústava

Sprievodným javom každej chyby, poruchy a poškodenia akustickej alebo mechanickej sústavy sú problémy s ovládaním ich schpností.

   

Ide o ťažkopádnu alebo samovoľnú repetíciu, o neovládateľnú dynamiku, rozdiely vo farbe zvuku jednotlivých tónov, stratu stability ladenia, rušivé zvukové efekty alebo vŕzganie pedálov.  


- UPOZORNENIE - 

Porucha alebo poškodenie statiky ohrozuje vašu bezpečnosť a zdravie!


Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design