Technický stav

 

Mechanické a zvukové vlastnosti klavírov rôznych značiek alebo modelov sa nedajú zovšeobecňovať a hodnotia sa individuálne, pretože každý z nich je samostatným originálom.

Nežiadajte zmeny charakteru zvuku nástroja!

Opakované úpravy tvrdosti a geometrie kladiviek vedú k poškodeniam štruktúry ich plsti. Postupne dochádza k počuteľným deformáciám zvuku. Zvukový charakter klavíra je v zásade daný značkou a modelom. 

Nežiadajte časté zmeny frekvenčnej polohy ladenia!

Spôsobuje to poškodenia pružnosti strún a ukotvenia ladiacich kolíkov v drevenom puzdre. Nakoniec môže dôjsť i k trvalým obmedzeniam stability ladenia a zvukových kvalít. 

Nežiadajte zmeny regulácie mechaniky mimo tolerancie!

Neadekvátne zmeny regulácie mechaniky môžu spôsobiť poškodenia jej vlastnej funkčnosti.

Nehrajte na klavíri, ktorý nie je v dobrom technickom stave!

Deformujete vlastné sluchové dispozície a správnu techniku hry. Je veľmi sympatické ak školy organizujú klavírne súťaže alebo festivaly. Prestíž a sympatie však končia pri technickom stave ich klavírov.
 
Je až neuveriteľné na akých klavíroch sa hrá v kultúrnych zariadeniach, na hudobných školách všetkých stupňov alebo v domácnostiach. Mať dobrý klavír len v koncertnej sále je veľmi málo. Podsunúť klaviristovi klavír len ako vec je dehonestáciou jeho talentu, snahy a práce pedagógov.
 
Príčinou je ľahostajnosť k technického stavu, nedostatok kvalifikovaných ladičov ako aj finančných prostriedkov na pravidelnú a komplexnú údržbu. O nákupe nových kvalitných klavírov to platí dvojnásobne.


Zabezpečte si na koncerty a iné kultúrne akcie asistenciu ladiča!

Rôznymi vplyvmi môže dôjsť k negatívnym zmenám v kvalite ladenia alebo k poruchám vo funkčnosti mechanických súčastí.

Neprenajímajte klavír na koncerty nepreverenej hudobnej produkcie!

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design