Starostlivosť

  

Klavír je hudobný nástroj - umelecké dielo.

Osobná starostlivosť o vzhľad a technický stav klavíra je vizitkou vzťahu majiteľa k jeho hodnotám. Dvojnásobne by to malo platiť o kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách. 

 

Správne umiestnenie klavíra a vyhovujúca klíma, údržba skrine a hygieny klávesov, výber kvalifikovaného odborníka, pravidelná kontrola a údržba patria do kategórie osobnej starostlivosti majiteľa – klaviristu.

 

Osobnou starostlivosťou sa dá klavír dlhodobo udržať v kvalitnej kondícii, vrátane jeho estetického vzhľadu.

 

Bez hanby a sebakritiky sa na hudobných školách všetkých stupňov hrá a učí na klavíroch, ktoré nespĺňajú základné technické a zvukové parametre. Výnimkou nie sú klavíry v kultúrnych zariadeniach a v osobnom vlastníctve.
  • Nepodceňujte význam odbornej údržby!
  • Udržiavajte vyhovujúcu ekológiu prostredia!
  • Venujte dostatočnú pozornosť výberu odborníka!
  • Vyhnite sa častým a prudkým klimatickým zmenám!
  • Neinvestujte do lacných služieb samozvaných "ladičov"!
  • Nedovoľte manipulovať s klavírom nepovolaným osobám!
  • Neodkladne dajte opraviť každú chybu vo funkčnosti klavíra!
  • Nedovoľte zasahovať nepovolaným osobám do vnútra klavíra!

Nedávajte na klavír žiadne veci!

Klavír je hudobný nástroj a nie odkladací prietor na veci osobnej potreby, okrasné predmety a iné bytové doplnky.

Nepremiestňujte klavír často a bez odbornej asistencie!

Otrasy môžu spôsobiť funkčné poruchy mechanickej a akustickej sústavy a obmedziť ich schopnosti.  

Neskladujte na klavíri a v jeho blízkosti objemné a ťažké predmety!

Môžu byť príčinou vedľajších zvukových efektov, vážnych poškodení skrine i celého klavíra.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Starostlivosť

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design