Predaj

 

Klavír ako kus nábytku

Veriť, že klavír bez pravidelnej údržby, na ktorom už roky nikto nehrá, sa týmto šetrí pre ďalšie generácie je príliš naivné. Ako hudobný nástroj sa toho vôbec nemusí dožiť, a preto urobíte lepšie ak ho predáte.
 
Nečinnosť klavíra spôsobuje fyzikálne zmeny dôležitých prvkov akustickej i mechanickej sústavy. Dochádza k ich funkčným deformáciám a k umŕtveniu ich elasticity. To je príčinou straty zvukových a mechanických schopností.
  
V podstate sa dá v klavíri fyzicky všetko opraviť, obnoviť aj vymeniť. Je to vec financií a nakoniec sa môže sa stať, že ani najlepší odborník už nevráti klavíru lesk pôvodného zvuku.
 

Technický stav klavíra je prvoradým kritériom pri predaji

Skôr ako klavír niekomu ponúknete, nechajte ho skontrolovať odborníkom, ktorý posúdi jeho parametre. Aj napriek tomu, že dizajn klavíra vyzerá byť v poriadku, stav vnútorného zariadenia môže byť opakom.

 

Odborník stanoví perspektívu a hodnotu pianína alebo krídla na základe posúdenia značky, pôvodnej akosti, veku, aktuálneho technického stavu, zvukových a mechanických parametrov a potrebného rozsahu údržby.

 

Hodnota nemusí korešpondovať s reálnou predajnou cenou, pretože tá je ovplyvnená aktuálnym záujmom trhu o typ, značku a model klavíra. Do ceny nakoniec vstupuje aj kúpyschopnosťou a cenami nových klavírov.

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design