Kúpa

 

Krídlo alebo pianíno

Pri kúpe dobre zanalyzujte význam, účel a perspektívy klavíra, priestorové možnosti, klimatické podmienky, možnosti osobnej starostlivosti, potreby údržby a výdavky s ňou spojené.  

Značka

Značka je vecou vašich nárokov, kritérií, finančných možností, vášho vkusu a účelu klavíra pre akú akosť jeho kvality sa rozhodnete.

Dizajn

Dizajn klavíra ( štýl a povrch skrine ) má pôsobiť esteticky a vkusne. Pri nákupe klavíra by však dizajn nemal byť jediným kritériom výberu. V prvom rade kupujete hudobný nástroj!

 

A aby sa v interiéri zvýraznilo, že klavír je hudobný nástroj, mal by sa jeho dizajn odlišovať od ostatného úžitkového nábytku.

Model

Pri výbere modelu treba brať do úvahy priestorové a akustické možnosti miestnosti, v ktorej sa bude na krídle alebo pianíne hrať. Veľkosť modelu klavíra určuje hlavne jeho akustické vlastnosti a kapacitu zvuku. 

Nové klavíry

Kvalitne vyrobené nové klavíry poskytujú spoľahlivé a pohodlné ovládanie mechanickej sústavy a široké možnosti tvorby zvuku. V súčastnosti je v EÚ neobmedzený výber kvalitných a cenovo dostupných nových klavírov. 

Používané klavíry

Amortizácia a zastaraná stavba starých klavírov znižujú ich mechanické a zvukové schopnosti, ktoré obmedzujú možnosti interpretácie. Platí to aj o pomerne mladých klavíroch, ktoré sú však neúmerne opotrebované alebo ináč poškodené. 
   
Rôznymi "plastickými" úpravami renovované staré klavíry môžu mať pekný vzhľad, ale aj vážne konštrukčné poruchy spôsobené vekom a fyzickou amortizáciou materiálov. Často ide o klavíry v pokročilom štádiu rozpadu s maximálne obmedzenými akustickými a mechanickými schopnosťami alebo celkovou nefunkčnosťou.

Výber

Skôr než kúpite nový alebo používaný klavír, poraďte sa s odborníkom z oblasti údržby klavírov a požiadajte ho o osobnú asistenciu pri výbere. Ide o ideálne riešenie kontroly technického stavu klavíra a zhodnotenia jeho kvality.
 
Pri výbere klavíra treba kalkulovať aj s výdakami na jeho údržbu. Tie môžu byť pri starých a opotrebovaných klavíroch niekoľkonásobne vyššie.
    
Každý kto kupuje používaný klavír by mal mať základné informácie o jeho značke, veku, výrobných kvalitách, pôvode, spôsobe umiestnena, migrácii, stupni amortizácie a o aktuálnom technickom stave.

Transport

Manuálne prenášanie a prevoz klavíra zverte profesionálnej špeditérskej firme, ktorá je na takéto úkony odborne, fyzicky i materiálne vybavená. Pri neodbornej manipulácii s týmto ťažkým bremenom môžete poškodiť skriňu i vnútorné zariadenie.
Kúpa klavíra
Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design