Stavba krídla

Klávesy sú primárnym funkčným prvkom pri tvorbe dynamiky a repetície. Na ich vyváženú funkčnosť a kvalitu plochy sa kladie veľký dôraz. Hýbu sa vo vodiacich klincoch na drevenom ráme, ktorý je uložený v hracom stole skrine. Vrch i čelo bielych klávesov je obložené doštičkami z plastu. Čierne sú z ebenového dreva alebo z plastu. Klávesy ovládajú ďalej mechaniku a tlmiče, ktorým odovzdávajú kinetickú energiu.

Mechanika transformuje daný pohyb klávesov na mechanickú prácu, ktorá ovláda proces repetície a činnosť tlmičov. Riadi pohyb kladiviek, usmerňuje ich rovnomerné zrýchlenie a udieranie do strún.

Kladivká tvoria dominantný celok mechanickej sústavy klavíra, pretože sú sprostredkovateľom zvuku a ovplyvňujú jeho charakter. Sú neoddeliteľnou súčasťou akustických schopností a udávajú zvukový charakter klavíra.

Tlmiče plnia funkciu utlmenia klavíra. Pri hre sa jednotlivé tlmiče oddialia od strún a umožnia im znieť. Majú vlastnú mechaniku ovládanú klávesmi.

Ľavý pedál posúva kladivká doprava a  tým mení polohu ich plochy, ktorou udierajú do chórov strún. Mení sa farba i hlasitosť zvuku.  

Stredný pedál predlžuje dobu znenia len tých tónov, ktoré boli zahrané a ich klávesy neboli úplne uvoľnené. 

Pravý pedál odkloní všetky tlmiče od strún. Tóny potom znejú nezávisle od doby stlačenia klávesov. Okrem toho sa rozochvejú všetky struny čím vznikne efekt dozvuku.

Skriňa tvorí svojim štýlom a vzhľadom dizajn krídla. Je dôležitou súčasťou jeho statiky a akusticky. Plní aj úlohu umiestnenia mechanickej sústavy.

 

Drevený rám je hlavným nosným prvkom, na ktorom sú ukotvené: skriňa, rezonančná doska a kovový rám.

 

Rezonančná doska je zo špeciálneho smreku, vďaka ktorého štruktúre má mimoriadne schopnosti zosilňovať a transformovať kmitanie strún na zvuk klavíra. Aby vydržala vibrácie a tlak všetkých strún je jej plocha klenutá a zo spodku vystužená rebrami. Okrem toho je povrchovo upravená lakom, ktorý ju chráni pred klimatickými vplyvmi.

Kovový rám je zo sivej liatiny nesie obrovskú záťaž napnutia všetkých strún, ktoré sú na ňom zavesené. Jeho súčasťou je aj drevené puzdro, v ktorom sú ukotvené ladiace kolíky.

 

Struny sú zo špeciálnej akustickej ocele. Podľa danej výšky tónu sa mení aj ich hrúbka. V basovej časti sú oceľové jadrá strún omotané medeným drôtom.  

 

Ladiace kolíky slúžia na reguláciu napnutia strún - ladenie ich frekvencií. Sú ukotvené v puzdre zo špeciálnych drevených dosiek. Jednotlivé struny sú napnuté silou 400 - 500 N.


Stavba krídla

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design