Krídlo


 

Moderné krídlo má progresívnu stavbu akustickej a mechanickej sústavy. Je určené pre náročnejšie formy interpretácie s dôrazom na mechanické a zvukové parametre.


Viedenské krídla sú svojou celkovou stavbou úplne odlišne od súčasných krídel. Ich zvláštny zvukový charakter a zastaraná mechanika obmedzujú potrebné ovládanie dynamiky a repetície. Výroba zanikla okolo roku 1918.
 

Je veľmi veľa krídiel rôznych značiek a modelov s celým radom vývojových mechaník. Väčšina z nich je pre súčasnú klavírnu interpretáciu nevhodná. Ich obmedzené schopnosti spôsobujú problémy pri ovládaní dynamiky a repetície.


Zastaraná viedenská mechanika

Zastaraná mechanika Herz-Erard s jednoduchou repetičnou pružinou

Zastaraná mechanika Langer so separovanou repetičnou pružinou

Zastaraná jednoduchá mechanika

Moderná mechanika Steinway s duálnou repetičnou pružinou

Moderná štandardná mechanika s duálnou repetičnou pružinou


Krídlo - Stavba krídla
Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design