Klaviristi

 

Klaviristi verzus ladiči 

Klaviristi nepoznajú stavbu klavíra a jeho fyzikálne vlastnosti.
 
Osobná starostlivosť o klavíry je pre nich často veľkou neznámou. Význam pravideľnej odbornej údržby podceňujú alebo úplne ignorujú.
 
Táto problematika nie je predmetom ich vzdelávania a ani záujmu. Kvalitu klavíra a prácu ladiča potom hodnotia na základe subjektívnych pocitov. Tie bývajú ovplyvnené ich sluchovými a manuálnymi deformáciami, ktoré získali hrou na nekvalitných klavíroch.
 
Klaviristi si pri identifikácii akéhokoľvek problému s ovládaním klavíra alebo s jeho zvukom mýlia dojmy a pojmy. Nimi tlmočené dojmy sú často plné nezrozumiteľných pojmov a sú pre ladiča doslova rébusom. 
 

Klaviristi verzus klavíry 

Hudobnú predstavu a emócie prenáša klavirista do pohybu tela, rúk a tie do dynamiky kontaktu prstov s klávesmi. Okrem ovládania tempa sú tieto pohyby v podstate regulovaním dynamiky - sily, ktorou uvádza klavirista do pohybu klávesy. 

 

Touto problematikou sa v plnom rozsahu zaoberá MECHANIKA.

  

Je už len vecou šikovnosti a fyzickej kondície každého klaviristu ako svoju predstavu o interpretácii pretransformuje do fyzikálnej podoby dynamiky tak, aby výsledný efekt týmto predstavám zodpovedal a hudba sa páčila aj poslucháčom.

 

Klaviristi citlivo vnímajú odpor funkčnosti a hmotnosti klávesov, mechaniky, tlmičov a kladiviek, ktorý musia pri hre prekonať. Aj nepatrné disproporcie v mechanických schopnostiach, vo zvuku alebo v ladení môžu klaviristu pri hre dezorientovať. 

 

Ak dokáže klavirista ovládnuť mechanické schopnosti klavíra, tak si dokáže podmaniť i jeho zvuk. To je cesta k úspechu a sláve.  

 

Keby minimálne tretina klaviristov prestala koncertovať, vôbec nič by sa nestalo. Naopak bolo by to veľmi prospešné. Výrobcovia klavírov i ladiči sa nechajú často nachytať nezmyselnými požiadavkami interpretov, ktorí dokážu všetko, len nie hrať.

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design