Estetika

  

Neumiestňujte klavír v priestore s vysokou prašnosťou!

Dlhodobé pôsobenie prachu fyzicky poškodzuje funkčné prvky v klavíri, čím obmedzuje a deformuje kvalitu mechanických a akustických vlastnosti.


Hygiena vnútorného zariadenia je vecou pravidelnej údržby!

Pre špinu, koróziu, mole, myši i pavúky sú materiály vnútorného zariadenia skvelým príbytkom a dobrou potravou. Títo nezvaní hostia zlikvidujú klavír v pomerne krátkej dobe. 


Hygiena klavíra je dôležitou súčasťou jeho estetiky a funkčnosti!

Skrine pianín a ani krídiel nie sú hermeticky uzavreté, a preto je ich vnútro vystavené prašnosti a iným negatívnym vplyvom prostredia.  


Klavír nie je nábytok!

Na klavír nepatria hudobné nástroje, knihy, vázičky, sošky a ani kvetináče. Nedávajte na klavír žiadne veci, ktoré by mohli poškodiť jeho povrch alebo vnútorné zariadenie. Ani vtedy, keď je zakrytý povlakom. 


Umyte si pred hraním ruky !

Mastnota i pot z rúk pôsobia agresívne na povrch klávesov a poškodzujú ho. Špinavé klávesy môžu byť aj zdrojom vážnych zdravotných problémov.


V miestnosti kde je klavír NEFAJČITE!

Vplyv chemického zloženia dymu je na všetky časti klavíra mimoriadne agresívny.


Neopierajte sa o klavír rukami a ani telom!

Mastnota i pot z rúk pôsobia agresívne na povrch skrine a poškodzujú kvalitu dreva i laku. Opaskom alebo inou časťou odevu môžete poškodiť povrch skrine.


Po produkcii klavír zatvorte a zakryte ho povlakom!

Skriňa pianína alebo krídla sa nedá hermeticky uzavrieť. Povlak z koženky alebo impregnovaného textilu chráni povrch i vnútro klavíra pred prachom a škodlivým vplyvom ekológie.


Nepoužívajte na ošetrovanie laku syntetické leštidlá!

Estetický efekt syntetických prípravkov na povrch skrine je krátkodobý. Ich dlhodobé pôsobenie môže viesť k poškodeniu dreva i laku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 


Estetika

Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design