Amortizácia

 

Klavíry starnú

Aj napriek dokonalej starostlivosti nezabránite amortizácii klavíra. Ten je vyrobený z materiálov, ktoré starnú a strácajú svoje základné kvality.

 

Amortizácia je podmienená výrobnými kvalitami, rozsahom a spôsobom hry. Vašou osobnou starostlivosťou a úrovňou odbornej starostlivosti.
 
Pravidelnou údržbou sa určite dá predĺžiť životnosť klavíra. To však neplatí o jeho základných zvukových a mechanických vlastnostiach.


Klavíry umierajú

I ten najlepší odborník nedokáže eliminovať negatívne vplyvy amortizácie. Väčšina základných materiálov v stavbe klavíra rokmi neodvratne podlieha únave - stratám základných vlastností.

 

Je potrebné kalkulovať so skutočnosťou, že amortizácia sa týka všetkých prvkov v stavbe klavíra. Preto pri rozhodovaní o renovácii starého klavíra treba postupovať veľmi opatrne. Nikdy z neho už nový nástroj nebude.


Amortizáciu spomalíte

  • osobnou starostlivosťou
  • vhodným umiestnením klavíra
  • správnymi klimatickými podmienkami
  • pravidelnou komplexnou odbornou údržbou

Medzi starými klavírmi sú remeselne - umelecké skvosty. Tie však patria do zbierok zberateľov starožitností a nie do tried hudobných škôl.
 
Priemerný vek klavírov dosahuje na niektorých ZUŠ, ale aj na hudobných školách vyššieho stupňa 60 i viac rokov.
 
Renovovanie, repasovanie a reštaurovanie opotrebovaných klavírov je neefektívne. "Plastické" úpravy dominantných akustických a mechanických prvkov alebo ich necitlivé výmeny sú pre zvuk a mechanické schopnosti klavírov len nepatrným prínosom.

         

Je nepochopiteľné, že ešte v dobe kedy je neobmedzený výber kvalitných a cenovo dostupných nových klavírov sú mnohé hudobné školy depozitom muzeálnych kusov a vrakov. 
 

 


    

 

  

 

 

 

 

 

 


Amortizácia
Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design