Resumé


 
Peter Kizák a Ing. Michal Káčerik

Do nákladných opráv starých klavírov sa investovať neoplatí


Ani ten najlepší odborník, ktorý sa venuje pravidelne údržbe klavíra, nemôže zabrániť prirodzenej amortizácii akustickej sústavy. Rezonančná doska, obrazne povedané "reproduktor" klavírneho zvuku, je vyrobená z najkvalitnejšieho smrekového dreva, ktoré musí súčasne vyhovovať náročným akustickým požiadavkám.

Jedným z rozhodujúcich fyzikálnych vlastností, ktoré majú zásadný vplyv na akustiku rezonančnej dosky, je jej dynamický modul pružnosti. Jeho výpočet a spôsoby zisťovania je možné získať v príslušnej odbornej literatúre.

Najväčší vplyv na fyzikálno - akustické vlastnosti rezonančného dreva má jeho mikroskopická stavba. Drevné bunky, základný stavebný prvok dreva, obsahujú bunkové blany, ktoré po odumretí a spracovaní zdrevnatejú a rozhodujúcim spôsobom určujú fyzikálno - mechanické vlastností dreva. Bunková blana nie je jednoduchá štruktúra, ale skladá sa z viacerých vrstiev.

Tento veľmi skrátený popis jednej časti vnútornej štruktúry drevnej bunky je uvedený z dôvodu, že práve bunkové blany majú rozhodujúci vplyv na fyzikálno - akustické vlastnosti rezonančnej dosky. A práve v tejto neviditeľnej bunkovej blane dochádza vplyvom značného mechanicko - dynamického namáhania k postupnému vzniku nanotrhlín ( priemerná veľkosť bunkovej blany je 30 nm ).

Vznik nanotrhlín je pomalý, ale nevyhnutný, nevratný a neopraviteľný. Ich zvyšujúci počet sa prejaví znížením hodnoty dynamického modulu pružnosti rezonančnej dosky. Doznievanie jednotlivých tónov sa začne nerovnomerne skracovať, nakoľko tento proces vzniku nanotrhlín v bunkovej blane nie je rovnomerný v celej rezonančnej doske. V najviac namáhaných častiach pod kobylami je rýchlejší, v iných menej namáhaných častiach pomalší.
 
Proces poklesu rezonančných vlastností je nezastaviteľný a nezmeniteľný. Ide o postupnú stratu akustických schopností rezonančnej dosky. Preto sa tak veľmi žiadaná vlastnosť klavíra akou je vyrovnaný, nosný a zvonivý zvuk jednotlivých tónov, postupom rokov stráca. Ďalším počuteľným efektom sú zvukové interferencie - lámanie zvuku v súzvuku niekoľkých tónov.
 
A práve tieto prirodzené procesy, ktoré prebiehajú vo vnútorných štruktúrach rezonančnej dosky sú rozhodujúci dôvod, prečo sa už po niekoľkých rokoch neoplatí investovať do nákladnejších opráv.

O popraskaných rezonančných doskách ani netreba diskutovať, pretože ide o celkovú stratu kompaktnosti. Vyplnenie okom viditeľných trhlín alebo prasklín rezonančnej dosky klinmi je len povrchovou ( kozmetickou ) úpravou a so zlepšením akustických vlastností nemá žiadnu súvislosť. Ani nákladné výmeny strún, ladiacich kolíkov, kladiviek a iných mechanických prvkov nevrátia klavíru jeho pôvodne akustické vlastnosti a schopnosti.

Samozrejme, že akési riešenie existuje. Kompletná výmena rezonančnej dosky, jej rebier a kobýl. Ide však o veľmi drahú záležitosť ( dosahujúcu až do 40% ceny nového nástroja ), ktorá si okrem financií vyžaduje aj vysokú odbornú a remeselnú spôsobilosť. Ale aj pri tejto výmene rezonančnej dosky vyvstáva otázka získania a zabezpečenia kvalitného dreva.

Vysoké nároky na nákup a spracovanie rezonančnej suroviny pre výrobu rezonančných dosiek klavírov nie je schopná zvládnuť servisná dielňa. Túto požiadavku zvládajú len najväčší výrobcovia. A budú výrobcovia predávať najkvalitnejšie rezonančné dosky na opravy alebo ich radšej použijú pre stavbu svojich nových nástrojov? Preto ani výmena rezonančnej dosky ešte nie je zárukou, že budú dosiahnuté akustické vlastnosti a schopnosti zodpovedajúce značke a modelu klavíra.

Opravovne klavírov tieto skutočnosti o nenávratne obmedzených zvukových schopnostiach starých klavírov účelovo prehliadajú alebo sa len snažia vyhovieť zákazníkovi a takto riešiť nedostatok financií na nákup nového nástroja.

Za nemalé náklady "renovujú" alebo "repasujú" značne prestarnuté klavíry. Výsledkom je potom síce pekne vyzerajúci a mechanicky funkčný klavír, ktorého ale rezonančná doska už nie je schopná vloženú prácu a financie preniesť do požadovanej zvukovej kvality a tak zostane po zvukovej stránke starý a čo je najvážnejšie, umelecky nevyhovujúci.

Preto uvedomenie si týchto skutočností môže v mnohých prípadoch predísť zbytočným investíciám a už pri kúpe nového nástroja je treba myslieť na jeho konečnú umelecko - akustickú životnosť.

 

Uvedené vlastnosti popísané v článku sú uvedené čiastočne vo viacerých kapitolách knihy:

Akustika, ultrazvuk, dynamická pevnosť a reologické vlastnosti dreva

Autor: Prof. Ing. Alexander Požgaj, DrSc., a kolektív

Názov: Štruktúra a vlastnosti dreva

Vydal: Príroda a.s. Bratislava 1993

IBSN 80-07-00600-1

 

vytlačiť


Resumé
Copyright © Peter Kizák
Generated by: web cms | seo | web design